İhtiyaç Kredisi Karşılaştırması

Yeni mobilya, pahalı bir seyahat ya da gündelik hayatın çeşitli lüksleri tüketicilerin maddi olanaklarını sık sık zorlayabilmektedir. Böyle durumlarda, bireysel ihtiyaçlara özel krediler tüketicilerin imdadına koşar. IHTIYAC-KREDISI.NET ihtiyaç kredisi karşılaştırmasıyla, size planlama güvenliğine sahip bir finansman olanağı sunacak uygun krediyi kolayca bulabilirsiniz.

IHTIYAC-KREDISI.NET sayesinde, sadece size en uygun krediyi sunan kreditörü değil, aynı zamanda esnek faydalanma koşulları sunanı da bulma olanağından istifade edeceksiniz.

IHTIYAC-KREDISI.NET ihtiyaç kredisi karşılaştırması üzerinden zahmetsizce bir kreditör bulmak için yapmanız gereken, temel kişisel verilerinizi girmek. İhtiyaç kredisi karşılaştırmasının avantajlı yanı, hızlı ve ücretsiz olmasının yanında olası kredi kullanıcısı olarak sizin için hiçbir şekilde bağlayıcılık da içermemesidir.

Bu ihtiyaç kredisi karşılaştırmasının merkezinde güncel faiz oranı ve işlem masrafının boyutu yer almaktadır. IHTIYAC-KREDISI.NET dileklerinizi hesaplı bir şekilde yerine getirmenize olanak tanıyan fırsatları size açık ve net bir düzende sunmaktadır. IHTIYAC-KREDISI.NET sizin için en uygun kredi çözümünü bulur.

IHTIYAC-KREDISI.NET ihtiyaç kredisi kılavuzunda sizi hesaplı kredi seçeneklerine kesin olarak ulaştırmaya yarayan her türlü bilgiyi bulabilirsiniz. Finansal sıkıntı yaşanmaması için, kredi miktarının, kredi başvurusunda bulunan kişinin maddi durumuyla uyumlu olduğu gözetilmelidir.

Aylık geri ödemenin miktarını belirleyen unsurlar, alınan kredi miktarı, vade ve faiz oranıdır. Her ne kadar, seçilen vade uzadıkça faiz oranı düşse de, neticede doğal olarak daha yüksek faiz masrafları söz konusu olmaktadır.

Beklenmedik satın almalar

Fazla bekleyerek kaçırmak istemediğiniz bir satın alma fırsatı ile karşı karşıya kaldığınız, ancak güncel bütçenizin buna elvermediği durumda, ertelenemeyen bir harcama söz konusu olduğunda sizin için doğru finansman desteği seçeneği ihtiyaç kredisidir. Bu tip beklenmedik durumlara bir örnek, çamaşır makinesinin bozulması ve acilen yeni bir makine alma zorunluluğu olabilir. Ya da söz gelimi elektronik marketinde hayallerinizin televizyonu çıktı bir gün karşınıza ve satın almazsanız içinizde kalacak. İşte böyle bir durumda ihtiyaç kredisi alabilirsiniz, ki fiyatı yaklaşık 5000 avroya kadar olan ürünler için küçük krediler gündeme gelir. İhtiyaç kredisi, size, istediğiniz bir şeyi hemen temin edip bedelini size uygun taksitlerle geri ödeme olanağı tanır.

İhtiyaç kredisi kullanabilecekler

İhtiyaç kredisi ağırlıklı olarak memurlara ve sözleşmeli çalışanlara verilir. Serbest meslek erbabı için kredi almak genelde biraz daha zor olur. Aynı şekilde, sözleşmesi sınırlı süreli olan çalışanlar da ihtiyaç kredisi almakta zorlanabilir. Bu durum emekliler, öğrenciler ve meslek eğitimi görmekte olan bireyler için de geçerlidir. Serbest meslektekilerden, kredi taksitlerinin geri ödenebileceğinden emin olabilmek için, detaylı bir gelir beyanatı talep edilir ve onlara sıklıkla daha yüksek kredi faizi oranları uygulanır. Emekliler için ayrıca bir de yaş üst sınırı uygulaması vardır ki, kreditörden kreditöre değişmek kaydıyla 60 ila 70 yaş arasında oynar. Bu engeli aşmanın bir yöntemi örneğin çocuklarını veya torunlarını kefil göstermektir. Öğrenci olarak ihtiyaç kredisi almak isteyen biri ise en azından bir ek iş gösterebilmelidir. Tabii burada da faizler normal bir çalışana kıyasla daha yüksek olur.

Kredi alanın sigortalanması

İstem dışı iş kaybı ya da iş görememe durumuna bağlı olarak ihtiyaç kredisi taksitlerini geri ödeyememe riskine karşı kendini güvenceye almak isteyenler bir bakiye borç sigortası yaptırabilirler. Bu sigorta, krediyi alan kişinin hayatını kaybetmesi durumunda, geride kalanlarına da bir güvence sağlar. Bu ihtimal gerçekleştiğinde bakiye borç sigortası devreye girerek kalan taksitleri öder. Bu, yaptırılması zorunlu bir sigorta değildir, genelde ihtiyaç kredisi ile birlikte teklif edilir. Tabii ek masrafa yol açması nedeniyle bu güvencenin gerçekten istenip istenmediği iyi hesaplanmalıdır.

Taksit miktarı ve vade

Aylık taksit miktarını ve ihtiyaç kredisi toplam vadesini belirlerken bir bilene danışmakta fayda vardır.  Zira, kredi başvurusunda bulunacak kişinin maddi olanaklarıyla uyumlu olmayan bir borçlanma söz konusu olursa bir ödeme aczi yaşanabilir. Vadeler 12 ila 84 ay arasında değişmektedir. Kredi vadesi ne kadar kısa olursa faizler de o kadar elverişli olur. Küçük kredi tabir edilen düşük meblalı ihtiyaç kredilerinin vadeleri de nispeten kısa olur. Kredi miktarı düşük olunca en fazla 36 aylık vadeler uygulanır. Tabiatiyle, kısa vadeyi tercih edenler daha yüksek aylık taksit miktarlarına razı olmak durumundadır.

Faizler ve masraflar

İhtiyaç kredisinin geri ödemesinde aylık itfa taksitlerine ilaveten faiz ve banka işlem masrafları gibi yükümlülükler doğar. Yıllık efektif faiz, bir başka ifadeyle müşterinin bir yılda ödeyeceği gerçek faiz, sadece nominal faizi, yani belirli bir kredi miktarına uygulanan faizi değil, faizden kaynaklanan ilave masrafları da yansıtır. Faizler, alınan kredi miktarı ile toplam vadeye bağlı oluşur. Müşterinin kredibilitesi gibi kişisel unsurlar da bazen rol oynayabilir. Kredibiliteye endeksli sözleşmelerde, kredibilite ne denli elverişsiz olursa faiz oranı da o denli yüksek uygulanır. Öte yandan mali durumu iyi olan bir müşteriye elverişli koşullarda faiz sunulur. Kredibiliteden bağımsız kredilerde ise banka, yeterli finansal imkanlara sahip olmadığına kanaat getirdiği bir bireyin başvurusunu baştan reddeder.